• TEPROSTROJ.COM bannery nová série majáků 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery lankové a laserové senzory 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery ukosené ovládací boxy 874x245px ver.1.0

Produkty

IdeSafe sběrnice - dvoulankové bezpečnostní spojení

IDESAFE SBĚRNICE: DVOULANKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SPOJENÍ PRO POUŽITÍ S LANKOVÝMI SPÍNAČI PRO VELKÉ VZDÁLENOSTI (AŽ 5KM).

Sběrnice IdeSafe umožňuje propojení GLH bezpečnostních lankových spínačů do série pro ochranu až 5km dlouhých dopravníkových tratí při zachování diagnostiky a bezpečnostní integrity.

Každý spínač obsahuje programovatelný adresní modul, který mu dává možnost individuální diagnostiky stavu a je sledovatelný na kontrolním panelu.

Je detekováno porušení obvodu.

Celý systém je propojen v sérii pomocí dvoulankového vedení mezi jednotlivými spínači, které jej činí snadným pro montáž.

Bezpečnostní integrita je dodržena díky (v normálním stavu) otevřeným kontaktům spínačů, které jsou napojeny na převodní sběrnici, a vyhovují tak PLe dle ISO 13849-1, SIL3 dle EN62061 a kategorii 4 dle EN954-1.

Komunikační možnosti – systém může být připojen na většinu textových displejů, dotykových obrazovek, PLC a PC díky vstupům pro Modbus a Profibus.

Na jednu IdeSafe sběrnici může být napojeno až 63 spínačů.

Vysoká flexibilita umožňuje snadné rozšíření systému připojením dalších bezpečnostních vstupních modulů.

Základními požadovanými prvky jsou hlavní modul, bezpečnostní přijímač a lankové spínače se vstupními moduly.

Až 5km dlouhé lankové systémy jsou vhodné zejména pro dlouhé velkokapacitní dopravníky používané např. pro:

Tunely, lomy, doly, elektrárny, letištní systémy, jeřáby, výtahy, cementárny, přístavy, poštovní systémy, automatické dveřní systémy, petrochemické závody, třídící systémy a automatizované logistické systémy.

 

 Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):

 

 

Kontaktní formulář