• TEPROSTROJ.COM bannery nová série majáků 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery lankové a laserové senzory 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery ukosené ovládací boxy 874x245px ver.1.0

Ovládací prvky a příslušenství pro rozvaděče

 

Ovládací prvky a příslušenství pro rozvaděče nabízejí na výběr nespočet variant a možností provedení jednotlivých typů elektrických a mechanických komponent.


Jednotlivé ovládací prvky pro rozvaděče a přislušenství k nim je rozděleno do několika následujících skupin:


Ovládací prvky se člení na ovládací prvky s průměrem 22 mm, ovládací prvky s průměrem 30 mm a manuální prvky s průměrem 30 mm. Mezi ovládacími prvky s průměrem 22 mm naleznete normální tlačítka, hříbová tlačítka, pohotovostní tlačítka, knoflíkové přepínače, páčkové přepínače, zámkové přepínače, dvojitá tlačítka, manipulátory, podsvícená tlačítka, tlačítka reset, knoflíky pro potenciometry, podsvícené knoflíkové přepínače, světelná a  akustická signalizace, objímky, kontaktní prvky, štítkové indikátory, štítky pod tlačítka, lepící štítky, příslušenství, žárovkové osvětlení, LED diody, dvoubarevné LED a ochranné kryty. Normální tlačítka, knoflíkové přepínače, zámkové přepínače, podsvícená tlačítka, světelná signalizace a podsvícené knoflíkové přepínače jsou dostupné s průměrem 30 mm. Manuální prvky s průměrem 30 mm zahrnují mimo jiné i speciální tlačítka, nízkoprofilová tlačítka, speciální hříbová tlačítka, speciální pohotovostní tlačítka, speciální zámková tlačítka, tlačítkové přepínače, speciální manipulátory, pohotovostní vypínače, podsvícená speciální tlačítka, podsvícená nízkoprofilová tlačítka, podsvícené tlačítkové přepínače, objímky, klíče pro přepínače, speciální kompaktní prvky, ochranné kryty, štítkové indikátory, knoflíky, příslušenství pro tlačítka a přepínače.
Boxy můžou být hliníkové, z nerezové oceli anebo plastové. Všechny typy boxů můžou být bez otvoru nebo s několika otvory s různými rozměry. K dispozici je celá řada přislušenství včetně plastových antikondenzačních ventilů pro převrtané otvory.
Modulární osvětlovací systémy pro rozváděče dělíme na přístrojové třífázové blikače, stropní žárovková svítidla, signalizační zařízení, osvětlení pro skříně, elektronická stropní světla, mezní spínače, blikající tlačítka a poslední skupinou je příslušentsví.
Bezpečnostní ovládaní zahrnuje obouruční ovládací boxy, řídící jednotky pro obouruční ovládací boxy, obouruční tlačítkové moduly, oboruční tlačítkové panely, spojky, ramena, podložky pro ovládací prvky, modulární komponenty, spínače ovládané nohou, spínače ovládané dlaní, dvojité spínače ovládané dlaní, přenosné tlačítkové moduly, závěsné tlačítkové moduly a ovládací prvky.
Ventilace a klimatizace pro rozváděče se dá rozčlenit na podskupiny ventilace a klimatizace pro rozvaděče obecně, ventilátory, vzduchotechnika, klimatizační jednotky, výměníky vzduch-voda, antikondenzační topení, termostaty a hygrostaty. Klimatizace se používá pro ochlazení skříní a rozvaděčů. Samostatné ventilátory rozmanitých rozměrů a se širokým záběrem průtokem vzduchu od 67 do 800 metrů krychlových za hodinu vyhoví i těm nejnáročnějším zákazníkům. Vzduchotechnika slouží k odvětraní a tepelné výměníky k výměně energie mezi soustavami objektů. Antikondenzační topení zabraňuje kondenzaci kapalin uvnitř rozvaděčové skříně a zároveň se snaží dodržovat co nejnižší teplotu. Termostaty slouží pro regulaci teploty uvnitř rozvaděčové skříně zatímco hygrostaty slouží k regulaci vlhkosti uvnitř rozvaděčové skříně.


Produkty z obsáhlé skupiny ovládacích prvků a přislušenství pro rozvaděče jsou k dostání u Vašeho distributor, firmy Teprostroj.

 

Kontaktní formulář