• TEPROSTROJ.COM bannery nová série majáků 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery lankové a laserové senzory 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery ukosené ovládací boxy 874x245px ver.1.0

Bezpečnostní komponenty pro stroje

 

Bezpečnostní komponenty pro stroje jsou nedílnou a velmi důležitou částí každého pracoviště. Samotné bezpečnostní opatření chrání pracovníky obsluhy strojů a ostatní přecházející zaměstnance před úrazem, případně i smrtí. Zároveň však slouží i k ochraně strojů před poškozením a zničením jednotlivých částí vniknutím cizích předmětů do zařízení.

Mezi bezpečnostní komponenty pro stroje patří různé typy zařízení, které je možné rozdělit do následujících skupin:

Bezpečnostní spínací rohože jsou plošná ochranná zařízení skladájící se ze senzoru generujícího signál a jednotky, která tento signál následně zpracovává. Rohože se rozmístí na podlahu kolem pohyblivých součástí stroje tak, aby zamezily přístupu osob za chodu stroje. Společnost Teprostroj Vám nabízí velké množství nášlapných rohoží v různých velikostech. Pro upevnění rohoží jsou dostupné různé typy upevňovacích montážních profilů. Krycí gumová vrstva je protiskluzová a zároveň slouží i jako mechanická ochrana rohože. Spínací rohože jsou certifikovány vždy s vyhodnocovavím bezpečnostním relé: Kategorie 3, PL d.

Bezpečnostní spínací lišty zabezpečují střižné hrany a pohyblivé součásti stroje (posuvy, pojezdy, zdvihy apod.). Každá spínací odporová lišta má speciální deformační zónu pro detekci signálu určeného pro další zpracování ve vyhodnocovacím zařízení. Lišty jsou dostupné v délkách od několika centimetrů až po několik metrů. Spínací lišty jsou certifikovány vždy s vyhodnocovavím bezpečnostním relé: Kategorie 3, PL d.

Mini bezpečnostní spínací lišty principem vycházejí ze standardních bezpečnostních spínacích lišt. Mají miniaturní rozměry, ale vysokou spolehlivost stejně tak jako lišty standardních velikostí.

Bezpečnostní optické lišty stejně jako již zmíněné bezpečnostní spínací lišty slouží k zabezpečení střižných hran. Používány jsou pro zajištění bezpečnosti vrat a bran. Optické lišty mohou být napájeny jak ze sítě, tak z baterie. Protože je v případě napájení ze sítě velmi důležitá její výdrž, mají senzory extrémně nízkou spotřebu. K dispozici je velmi široké příslušenství jako propojovací krabičky, vymezovací dorazy, montážní konzoly, reflektory, ochranné krabičky a další.

Bezpečnostní nárazníky slouží k ochraně pohyblivých částí strojů s velkou dráhou dojezdu po vypnutí zařízení, těžkých bran a dopravních systémů bez řidiče. Jedná se například o portálové obráběcí stroje, těžké plošiny, transportní vozíky, divadelní pódia a další. Jsou dodávány v různých formách, délkách a barvách. Standardně se nárazníky dělají v sytě černé barvě se žlutými pruhy nebo bez nich. Kombinací jednotlivých dílů můžete ohradit celé pracoviště jak ve vertikálním, tak i v horizontálním směru.

Bezpečnostní relé zpracovávají signály ze spínacích bezpečnostních lišt, rohoží, nárazníků, senzorů, polohových spínačů, světelných závor, modulů ručního ovládání, tlačítek nouzového zastavení atd. Na základě požadované funkce tyto signály vyhodnocují a dále s nimi pracují. Reakční doby jsou od méně než 10 ms až do 30 ms, dle typu. Relé je možné buď vestavět nebo usadit na DIN lištu dle specifikace IEC 60715.

Bezpečnostní bezkontaktní spínače a zámky jsou používány v bezpečnostních aplikacích a provozech s vysokými nároky na spolehlivost. Díky absenci mechanických kontaktů nehrozí riziko mechanického opotřebování a omezené životnostni. V naší nabídce naleznete bezkontaktní spínače a zámky různých druhů. Jako spínače s magnetickým držením, vysokoteplotní spínace, tlakové spínače, bezpečnostní supermagnery, elektromagnetické zámky, RFID spínače a zámky a spínače a zámky do výbušného prostředí (ATEX).

Bezpečnostní světelné závory vytvářejí dvojrozměrné ochranné pole, které je obzvláště vhodné pro použití v oblastech průmyslové výroby, kde se pracovníci obsuhující stroje mohou zranit. Chrání obsluhu, která má přístup do nebezpečných zón strojů a zařízení. Mohou být použity také v případě, kdy je potřeba zabezpečit správný průběr výrobního procesu nebo počítání kusů výrobků. Narušení prostoru chráněného bariérou infračervených paprsků vede k přerušení jednotlivých prvků systému prostřednictvím bezpečnostního relé. To může způsobit zastavení provozu stroje, spustit akustické a světelné výstražné systémy a zcela tak eliminovat vzniklé nebezpečí. Skládají se z vysílače a přijímače.

Bezpečnostní prostorové senzory slouží k zabezpečení ve vymezené oblasti. Laserové prostorové senzory mohou být instalovány na automaticky řízená vozidla a vozíky pro prevenci kolize, detukují vstup osoby nebo předmětu do hlídané oblasti nebo zapomenutý předmět v hlídané oblasti. Další skupinou jsou radarové prostorové senzory, které jsou imunní vůči optickým rušivým vlivům, např. kouři, prachu, šponám, odpadu z obrábění nebo odstřikující kapalině. Fungují tedy v prostředí, kde je provoz optických senzorů problematický. Při použití šesti radarových senzorů rozmístěných po 2,5 m může systém pokrýt prostor široký 15 m.

Bezpečnostní oplocení strojů a pracovišť se skládá z podpěr, pletiva a spojovacích šroubů. Pletivo je dostupné v několika velikostech ok. Standardní barva systému oplocení je černá RAL9005, ale přání zákazníka vždy vyhovíme a můžeme Vám dodat oplocení v libovolné barvě dle standardu RAL. Pro potřeby extrémně pevné konstrukce je pro Vás systém ProSafe i v odlehčené verzi Light. Vysoká flexibilita a viditelnost skrz oplocení je typická pro systém SmartSafe. U CorroSafe systému už z názvu vyplývá, že je oplocení z nerezové oceli vhodné i pro potravinářský průmysl. SolidSafe systém je nutné použít hlavně při svařování. Pokud potřebujete přes oplocení vidět co nejvíc, tak je tady pro Vás OptiSafe. AcouSafe je perfektní řešení pro maximální redukci hlučnosti strojů. Pokud hledáte oplocení, které zvládne rychle a snadně složit úplně každý, tak Vám nabídneme systém RapidSafe. Ke všem typům bezpečnostního oplocení Vám nabízíme doplňky, dveře a hromadu dalšího přislušenství.

Ochranné kryty strojů chrání obsluhu před přímým kontaktem s pohybujícími se částmi stroje, pracovním nástrojem a odletujícími částmi obrobku. Dodáváme ochranné kryty pro soustruhy, sloupové vrtačky, frézy, brusky a ostatní stroje.

Bezpečnostní spínače a zámky se vyrábí pro různé aplikace. Na výběr je z mnoha druhů bezpečnostních spínačů a zámků. A to RFID solenoidové bezpečnostní spínače, miniaturní spínače s jazýčkem, lankové spínače, se systémem chyceného klíče, pohotovostní spínače, koncové spínače, spínače vhodné do prostředí s rizikem výbuchu (ATEX), jazýčkové blokovací spínače a další.

Bezpečnostní ovládání tvoří bezpečnostní prvky určené pro ovládání strojů, jako jsou ovládací boxy, tlačítkové moduly, tlačítkové panely, E-STOP tlačítka, nožní pedály, přenosné a závěsné ovládací moduly.

Zařiďte si taky Vaše pracoviště komponenty dle jednotlivých požadavků stanovených právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u firmy Teprostroj.

 

 

Kontaktní formulář