• TEPROSTROJ.COM bannery nová série majáků 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery lankové a laserové senzory 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery ukosené ovládací boxy 874x245px ver.1.0

Produkty

Elektrické ovládací panely s brzdou motoru QGE

Elektrické ovládací panely s brzdou motoru
Vyvinuty pro ovládání strojů bez elektromechanické brzdy nebo pro stroje, které v každém případě potřebují rychlé zastavení pohybujících se částí. Elektronické zařízení s DC vstupem pro zabrždění motoru je vybaveno panelem, který průběžně signalizuje stav stykače motoru. Když je stav změněn z ON na OFF, zařízení začne motor brzdit (jehož čas a intenzita jsou nastavitelné pomocí trimru umístěného na zařízení).
S extra nízkým napájením 24 VAC pro bezpečné propojení s externími obvody jako tlačítkovými panely nebo mikrospínači ochranných krytů.


Kód: QGE

 

 

  Kód výrobku Popis
Ovládací panel pro generické stroje QGE 20 QGE 20 Ovládací panel pro generické stroje. S dvířky, která je možné otevřít pouze při odpojeném napětí. Ochrana proti zkratu a přepětí. Obsahuje: hlavní magnetotermický bezpečnostní spínač s citlivostí na výpadek fáze, 2 stykače, transformátor 400/24 VAC, zařízení pro elektronické brzdění motoru (DC vstup), čtyři pojistky, bezpečnostní tlačítko a dvojitý start-stop systém se signalizací zapnutého stroje.
Ovládací panel pro generické stroje QGE 21 QGE 21 Ovládací panel pro malé stroje (brusky, pásové brusky nebo řezací pily). Obsahuje: hlavní spínač, 2 stykače, transformátor 400/24 VAC, zařízení pro elektronické brzdění motoru (DC vstup), čtyři pojistky, dvojité bezpečnostní tlačítko a start-stop systém se signalizací zapnutého stroje.
Ovládací panel pro generické stroje QGE 22 QGE 22 Ovládací panel pro malé stroje (brusky, pásové brusky nebo řezací pily). Obsahuje: hlavní spínač, 2 stykače, bezpečnostní termické relé s automatickým resetem, transformátor 400/24 VAC, zařízení pro elektronické brzdění motoru (DC vstup), čtyři pojistky, dvojité bezpečnostní tlačítko a start-stop systém se signalizací zapnutého stroje.

 

 

Kontaktní formulář