• la6
 • cwk
 • teprostroj klimatizace

Produkty

Bezpečnostní radarový senzor

První bezpečnostní bariéra, která funguje tam, kde končí dosah optických senzorů

Bezpečnostní radarový senzor 01

 

Systém LBK

 

První radarový systém SIL2/Pld na světě certifikovaný pro provozy s vysokými nároky na bezpečnost

Systém LBK je aktivním ochranným radarovým systémem, který monitoruje nebezpečné zóny strojů.

Vykonává dvě bezpečnostní funkce:

 • Funkce detekce: při vstupu osob do nebezpečné zóny uvede stroj do klidového stavu.
 • Funkce restartu: pokud se v nebezpečné zóně nachází operátor, přístroj znemožní restart stroje.

 

Bezpečnostní radarový senzor 02

Imunní vůči optickým rušivým vlivům, např. kouři, prachu, šponám, odpadu z obrábění nebo odstřikující kapalině.

 • Není nutné mít senzory v přesné poloze
 • Pomocí dodaného softwaru lze snadno a rychle nastavit hloubku výstražné a nebezpečné zóny
 • Systém dokáže zjistit přítomnost člověka a vydá předběžný varovný signál, aby zabránil okamžitému odstavení stroje
 • Systém zjistí, do které části nebezpečné zóny člověk vstoupil: podle toho lze nastavit další kroky

 

Systém LBK tvoří kontrolní jednotka LBK-C22 a až šest senzorů LBK-S01. Software Inxpect umožňuje nastavení systému a jeho monitoring, včetně vytvoření zprávy o nastavení systému a stažení logů.

Maximální hloubka monitorované zóny je 4 m. Při použití šesti senzorů rozmístěných po  2,5 m může systém pokrýt prostor široký 15 m.

 

Bezpečnostní radarový senzor 03

 

Detekční rádius senzorů

 

Vodorovná rovina:  110° Svislá rovina: 30°
Bezpečnostní radarový senzor 04 Bezpečnostní radarový senzor 05

 

Skutečná detekční oblast senzorů závisí na

 • výšce senzoru: od  0 do 1m
 • sklonu senzoru: od -20° do +20°
Bezpečnostní radarový senzor 06 Bezpečnostní radarový senzor 07
PŘÍKLAD 1: POKRYTÍ TŘÍ ZE ČTYŘ MOŽNÝCH STRAN PŘÍKLAD 2: POKRYTÍ  ZE  VŠECH STRAN

 

Bezpečnostní radarový senzor 08

Systém LBK nabízí tři garantované úrovně citlivosti detekce: NORMÁLNÍ - VYSOKOU – VELMI VYSOKOU.

Při NORMÁLNÍ úrovni detekce klesá počet falešných poplachů, jsou odfiltrovány malé předměty, špony z obrábění, kouř, voda nebo odstřikující kapky oleje, aerosoly a jiné vlivy prostředí.

Je-li pro funkci restartu použita VELMI VYSOKÁ ÚROVEŇ detekce, systém je tak citlivý, že dokáže rozpoznat pohyb hrudníku při dýchání a zabrání tak neúmyslnému restartování stroje v přítomnosti operátora.

Lze nastavit zónu předběžné výstrahy: pohyb v této zóně způsobí sepnutí příslušného pomocného výstupního relé. Tato funkce je užitečná např. k aktivaci světelné nebo zvukové signalizace, popř. spuštění pomalé odstávky stroje.

 

Bezpečnostní radarový senzor 09

 

LBK S01 01

LBK-S01

Chytrý radarový senzor

Senzor LBK-S01 je chytrým radarovým zařízením typu FMCW (frekvenčně modulovaná kontinuální vlna) pracujícím s detekčními algoritmy vytvořenými firmou Inxpect.
Senzor vysílá radiové vlny na frekvenci 24 GHz a  analýzou zpětného signálu, který odráží statické i pohybující se objekty v detekční zóně, získává údaje o pohybu.

Senzor vykonává tyto primární funkce:

 • Analyzuje pohyb a různé situace.
 • Přes sběrnici CAN komunikuje s řídicí jednotkou pro detekci signálu o pohybu.
 • Hlásí chyby a přes sběrnici CAN předává diagnostická data řídicí jednotce.
LBK S01 02

 

LBK C22 01LBK C22 02

LBK-C22

Řídicí jednotka

Inxpect LBK-C22 je řídicí jednotkou systému. Lze k ní připojit až šest chytrých senzorů LBK-S01.
Intervence kteréhokoliv ze senzorů způsobí sepnutí bezpečnostního výstupu řídicí jednotky.
Řídicí jednotka LBK-C22 se nastaví pomocí softwaru
Inxpect, kde lze zvolit úroveň citlivosti detekce, bezpečnostní funkce, velikost zóny předběžné výstrahy a rizikové zóny a funkce vstupních a výstupních portů řídicí jednotky.

Digitální vstupy

Řídicí jednotka má tři dvoukanálové digitální vstupy a společný referenční potenciál pro

 • ztlumení
  (vysoká logická úroveň (1) = ztlumení aktivováno)
 • nouzové vypnutí stroje
  (nízká logická úroveň (0) = vypnutí aktivováno)
 • spuštění restartu stroje
  (vysoká logická úroveň (1) = restart aktivován)

Digitální vstupy lze nastavit pomocí softwaru Inxpect.

Bezpečnostní výstupy

Řídicí jednotka má jedno jednokanálové bezpečnostní výstupní relé s nuceně vedenými kontakty pro spuštění výstrahy a přímou nebo nepřímou ochranu stroje.

Pomocné výstupy

Řídicí jednotka má dvě pomocné výstupní relé, které lze nastavit k signalizaci předběžné výstrahy, chyby a ztlumení.

 

Rozměry

Bezpečnostní radarový senzor 10

Bezpečnostní radarový senzor 11

 

Obecné parametry

Metoda detekce Algoritmus detekce pohybu od firmy Inxpect využívající FMCW radar
Frekvence Pracovní pásmo: 24–24,25 GHz (24,05-24,25 pro UK a FR) Přenosový výkon: ≤ 13 dBm - Modulace: FMCW
Interval detekce Od 1 do 4 m, v  závislosti na podmínkách v místě instalace
Detekční rádius Vodorovná rovina senzoru: 110° - Svislá rovina senzoru: 30°
Výška: od 0 do 1 m - Sklon: od -20° do +20°
Garantovaná reakční doba < 100 ms
SIL (Úroveň integrity bezpečnosti) 2
PL (Úroveň výkonu) d
Kategorie 2 (3 pro výstupy)
Celková spotřeba energie 11 W (řídicí jednotka a šest senzorů)
Rozsah provozních teplot Od -40 do +60 °C (-40 až +140 °F)
Skladovací teplota Od -40 do +80 °C (-40 až +176 °F)
Komunikační protokol
(řídicí jednotka senzorů)
CAN splňující požadavky normy EN 50325-5

 

Senzor

Konektory 2 5kolíkové konektory M12 (1samec a 1 samice)
Zakončovací odpor sběrnice CAN 120 Ω (není součástí dodávky, nutné instalovat se zakončovacím konektorem)
Napájení 12 V dc ± 20%, přes řídicí jednotku
Krytí IP67
Materiál Senzor: Konzole PA66: PA66 a sklolaminát (GF)

 

Řídící jednotka

Výstupy 4 výstupní relé:
1 dvoukanálový bezpečnostní výstup | 2
Bezpečnostní výstupní relé Relé s nuceně vedenými kontakty
Max. napětí: 30Vdc | Max. proud: 8Adc | Max. příkon: 240W
Pomocné výstupní relé Elektromechanické relé
Max. napětí: 220Vdc | Max. proud: 2Adc | Max. příkon: 60W
Vstupy 3 dvoukanálové digitální vstupy se společným GND: 1 typ 1 | 1 typ 2 | 1 typ 3
Napájení 24 Vdc (20–28 Vdc) Max. proud: 0.6A
Spotřeba energie Max 3.8 W
Montáž DIN lišta
Krytí IP20
Svorky Sekce: 2,5mm2 | Max. proud: 12A s vodiči 2,5mm2

 

Vodiče sběrnice CAN

Sekce 2 x 0,34mm2 napájení - 2 x 0,34mm2 data
Typ Dva kroucené páry vodičů: napájení a  data
Konektory 5kolíkové
Impedance 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz)
Stínění Stínění s kroucenými pocínovanými měděnými vodiči. Uzemnění nutné
Délka 30 m od řídicí jednotky po senzor (varianta s 1 senzorem)

 

 

Stáhněte si katalog v pdf

Stáhnout pdf katalog

 

Kontaktní formulář