• TEPROSTROJ.COM bannery nová série majáků 874x245px ver.1.0
 • TEPROSTROJ.COM bannery lankové a laserové senzory 874x245px ver.1.0
 • TEPROSTROJ.COM bannery ukosené ovládací boxy 874x245px ver.1.0

Produkty

Bezpečnostní radarový senzor

První bezpečnostní bariéra, která funguje tam, kde končí dosah optických senzorů

Bezpečnostní radarový senzor 01

 

Systém LBK

 

První radarový systém SIL2/Pld na světě certifikovaný pro provozy s vysokými nároky na bezpečnost

Systém LBK je aktivním ochranným radarovým systémem, který monitoruje nebezpečné zóny strojů.

Vykonává dvě bezpečnostní funkce:

 • Funkce detekce: při vstupu osob do nebezpečné zóny uvede stroj do klidového stavu.
 • Funkce restartu: pokud se v nebezpečné zóně nachází operátor, přístroj znemožní restart stroje.

 

Bezpečnostní radarový senzor 02

Imunní vůči optickým rušivým vlivům, např. kouři, prachu, šponám, odpadu z obrábění nebo odstřikující kapalině.

 • Není nutné mít senzory v přesné poloze
 • Pomocí dodaného softwaru lze snadno a rychle nastavit hloubku výstražné a nebezpečné zóny
 • Systém dokáže zjistit přítomnost člověka a vydá předběžný varovný signál, aby zabránil okamžitému odstavení stroje
 • Systém zjistí, do které části nebezpečné zóny člověk vstoupil: podle toho lze nastavit další kroky

 

Systém LBK tvoří kontrolní jednotka LBK-C22 a až šest senzorů LBK-S01. Software Inxpect umožňuje nastavení systému a jeho monitoring, včetně vytvoření zprávy o nastavení systému a stažení logů.

Maximální hloubka monitorované zóny je 4 m. Při použití šesti senzorů rozmístěných po  2,5 m může systém pokrýt prostor široký 15 m.

 

Bezpečnostní radarový senzor 03

 

Detekční rádius senzorů

 

Vodorovná rovina:  110° Svislá rovina: 30°
Bezpečnostní radarový senzor 04 Bezpečnostní radarový senzor 05

 

Skutečná detekční oblast senzorů závisí na

 • výšce senzoru: od  0 do 1m
 • sklonu senzoru: od -20° do +20°
Bezpečnostní radarový senzor 06 Bezpečnostní radarový senzor 07
PŘÍKLAD 1: POKRYTÍ TŘÍ ZE ČTYŘ MOŽNÝCH STRAN PŘÍKLAD 2: POKRYTÍ  ZE  VŠECH STRAN

 

Bezpečnostní radarový senzor 08

Systém LBK nabízí tři garantované úrovně citlivosti detekce: NORMÁLNÍ - VYSOKOU – VELMI VYSOKOU.

Při NORMÁLNÍ úrovni detekce klesá počet falešných poplachů, jsou odfiltrovány malé předměty, špony z obrábění, kouř, voda nebo odstřikující kapky oleje, aerosoly a jiné vlivy prostředí.

Je-li pro funkci restartu použita VELMI VYSOKÁ ÚROVEŇ detekce, systém je tak citlivý, že dokáže rozpoznat pohyb hrudníku při dýchání a zabrání tak neúmyslnému restartování stroje v přítomnosti operátora.

Lze nastavit zónu předběžné výstrahy: pohyb v této zóně způsobí sepnutí příslušného pomocného výstupního relé. Tato funkce je užitečná např. k aktivaci světelné nebo zvukové signalizace, popř. spuštění pomalé odstávky stroje.

 

Bezpečnostní radarový senzor 09

 

LBK S01 01

LBK-S01

Chytrý radarový senzor

Senzor LBK-S01 je chytrým radarovým zařízením typu FMCW (frekvenčně modulovaná kontinuální vlna) pracujícím s detekčními algoritmy vytvořenými firmou Inxpect.
Senzor vysílá radiové vlny na frekvenci 24 GHz a  analýzou zpětného signálu, který odráží statické i pohybující se objekty v detekční zóně, získává údaje o pohybu.

Senzor vykonává tyto primární funkce:

 • Analyzuje pohyb a různé situace.
 • Přes sběrnici CAN komunikuje s řídicí jednotkou pro detekci signálu o pohybu.
 • Hlásí chyby a přes sběrnici CAN předává diagnostická data řídicí jednotce.
LBK S01 02

 

LBK C22 01LBK C22 02

LBK-C22

Řídicí jednotka

Inxpect LBK-C22 je řídicí jednotkou systému. Lze k ní připojit až šest chytrých senzorů LBK-S01.
Intervence kteréhokoliv ze senzorů způsobí sepnutí bezpečnostního výstupu řídicí jednotky.
Řídicí jednotka LBK-C22 se nastaví pomocí softwaru
Inxpect, kde lze zvolit úroveň citlivosti detekce, bezpečnostní funkce, velikost zóny předběžné výstrahy a rizikové zóny a funkce vstupních a výstupních portů řídicí jednotky.

Digitální vstupy

Řídicí jednotka má tři dvoukanálové digitální vstupy a společný referenční potenciál pro

 • ztlumení
  (vysoká logická úroveň (1) = ztlumení aktivováno)
 • nouzové vypnutí stroje
  (nízká logická úroveň (0) = vypnutí aktivováno)
 • spuštění restartu stroje
  (vysoká logická úroveň (1) = restart aktivován)

Digitální vstupy lze nastavit pomocí softwaru Inxpect.

Bezpečnostní výstupy

Řídicí jednotka má jedno jednokanálové bezpečnostní výstupní relé s nuceně vedenými kontakty pro spuštění výstrahy a přímou nebo nepřímou ochranu stroje.

Pomocné výstupy

Řídicí jednotka má dvě pomocné výstupní relé, které lze nastavit k signalizaci předběžné výstrahy, chyby a ztlumení.

 

Rozměry

Bezpečnostní radarový senzor 10

Bezpečnostní radarový senzor 11

 

Obecné parametry

Metoda detekce Algoritmus detekce pohybu od firmy Inxpect využívající FMCW radar
Frekvence Pracovní pásmo: 24–24,25 GHz (24,05-24,25 pro UK a FR) Přenosový výkon: ≤ 13 dBm - Modulace: FMCW
Interval detekce Od 1 do 4 m, v  závislosti na podmínkách v místě instalace
Detekční rádius Vodorovná rovina senzoru: 110° - Svislá rovina senzoru: 30°
Výška: od 0 do 1 m - Sklon: od -20° do +20°
Garantovaná reakční doba < 100 ms
SIL (Úroveň integrity bezpečnosti) 2
PL (Úroveň výkonu) d
Kategorie 2 (3 pro výstupy)
Celková spotřeba energie 11 W (řídicí jednotka a šest senzorů)
Rozsah provozních teplot Od -40 do +60 °C (-40 až +140 °F)
Skladovací teplota Od -40 do +80 °C (-40 až +176 °F)
Komunikační protokol
(řídicí jednotka senzorů)
CAN splňující požadavky normy EN 50325-5

 

Senzor

Konektory 2 5kolíkové konektory M12 (1samec a 1 samice)
Zakončovací odpor sběrnice CAN 120 Ω (není součástí dodávky, nutné instalovat se zakončovacím konektorem)
Napájení 12 V dc ± 20%, přes řídicí jednotku
Krytí IP67
Materiál Senzor: Konzole PA66: PA66 a sklolaminát (GF)

 

Řídící jednotka

Výstupy 4 výstupní relé:
1 dvoukanálový bezpečnostní výstup | 2
Bezpečnostní výstupní relé Relé s nuceně vedenými kontakty
Max. napětí: 30Vdc | Max. proud: 8Adc | Max. příkon: 240W
Pomocné výstupní relé Elektromechanické relé
Max. napětí: 220Vdc | Max. proud: 2Adc | Max. příkon: 60W
Vstupy 3 dvoukanálové digitální vstupy se společným GND: 1 typ 1 | 1 typ 2 | 1 typ 3
Napájení 24 Vdc (20–28 Vdc) Max. proud: 0.6A
Spotřeba energie Max 3.8 W
Montáž DIN lišta
Krytí IP20
Svorky Sekce: 2,5mm2 | Max. proud: 12A s vodiči 2,5mm2

 

Vodiče sběrnice CAN

Sekce 2 x 0,34mm2 napájení - 2 x 0,34mm2 data
Typ Dva kroucené páry vodičů: napájení a  data
Konektory 5kolíkové
Impedance 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz)
Stínění Stínění s kroucenými pocínovanými měděnými vodiči. Uzemnění nutné
Délka 30 m od řídicí jednotky po senzor (varianta s 1 senzorem)

 

 

Stáhněte si katalog v pdf

Stáhnout pdf katalog

 

Kontaktní formulář