• TEPROSTROJ.COM bannery nová série majáků 874x245px ver.1.0
 • TEPROSTROJ.COM bannery lankové a laserové senzory 874x245px ver.1.0
 • TEPROSTROJ.COM bannery ukosené ovládací boxy 874x245px ver.1.0

Produkty

Volba správné varianty

 Jednopaprskové modely

produktovy-kod-bezpecnostnich-zavor-2-jednopaprskove-2

                             ( ) 0,1 - 5 m               (R) ) základní verze                   (3) bezpečnostní kategorie 2

                             (L) 0,3 - 17 m              ( ) rozšířená verze                    (5) bezpečnostní kategorie 4

 

Použitelná výška (mm) Rozlišení (mm)
  14 20 30 35 40 50
150 1514 1520 1530 1535 1540 1550
300 3014 3020 3030 3035 3040 3050
450 4514 4520 4530 4535 4540 4550
600 6014 6020 6030 6035 6040 6050
750 7514 7520 7530 7535 7540 7550
900 9014 9020 9030 9035 9040 9050
1050     10530 10535 10540 15050
1200     12030 12035 12040 12050
1350     13530 13535 13540 13550
1500     15030 15035 15040 15050

 

Vícepaprskové modely

produktovy-kod-bezpecnostnich-zavor-2

                             (S) 0,1 - 5 m               (M) ) základní verze                   (3) bezpečnostní kategorie 2

                             (L) 0,1 - 20 m              ( ) rozšířená verze                     (5) bezpečnostní kategorie 4

                             (U) 0,3 - 60 m             (V) verze s funkcí blokování

 

Použitelná výška (mm) Rozlišení (paprsky)
  1 2 3 4
80 0801      
160 1601 - - -
300 - 3002 - -
450 - 4502 4503 -
600 - - 6003 -
750 - - 7503 7504
900 - - 9003 9004
1050 - - 10503 10504
1200 - - 12003 12004
1350 - - 13503 13504
1500 - - - 15004
1650 - - - 16504
1800 - - - 18004
1950 - - - 19504

 

Norma EN 1050 nabízí systematický postup pro posouzení rizika, k výběru a používání bezpečnostních systémů pro redukování nebo celkovou eliminaci bezpečnostních rizik.

Hodnocení rizik je rozděleno do 4 fází dle bezpečnostních kategorií:

S - závažnost poranění

 • S1 - poškození plic (obvykle reverzibilní)
 • S2 - závažná poranění (obykle nereverzibilní) nebo smrt

F - frekvence / doba trvání vystavení riziku

 • F1 - vzácné až časté / nebo krátkodobé vystavení riziku
 • F2 - časté až dlouhodobé / nebo dlouhé vystavení riziku

P - možnost zabránění nebezpečí

 • P1 - možné ve speciálních podmínkách (zásah třetích stran)
 • P2 - téměř nemožné (toto riziko se projevuje nečekaně a rychle)

SIL

 

SIL, neboli úroveň integrity bezpečnosti, je úroveň integrity bezpečnosti technického systému (zařízení). Hovoří o tom, jak často může v systému nastat nebezpečná porucha s rizikem vzniku nebezpečné události, která může způsobit materiální škody, resp. škody na lidském zdraví nebo živote. Používá se nejvíce v železniční, letecké, automobilové dopravě a v oblastech, kde hrozí zmíněná nebezpečí.

Existují 4 úrovně SIL:

4 - Velmi vysoká
3 - Vysoká
2 - Střední
1 - Nízká

(v některých zdrojích je uvedena také úroveň 0, což je úroveň bez požadavků na zabezpečení)

 Bezpečnostní světelné závory zajišťují dodržování těchto norem:

UNI EN ISO 13849-1: 2007 odpovídá:
ISO 13849-1: 2006 PLd pro bezpečnostní úrovně 2 a
ISO 13849-1: 2006 PLe pro bezpečnostní úrovně 4

 hodnocení rizik

 Bezpečnostní kategorie

Bezpečnostní závory jsou vyráběny pro kategorie 2 a 4. Tabulka níže uvádí hlavní rozdíly mezi oběma kategoriemi.

 

  Bezpečnostní kategorie 2 Bezpečnostní kategorie 4
Požadavky

Požadavky kategorie B.

Použití bezpečnostních komponent a bezpečnostních opatření.

Bezpečnostní funkce je detekována v odpovídajících intervalech řídícím systémem.

Požadavky kategorie B.

Použití bezpečnostních komponent a bezpečnostních opatření.

Bezpečnostní systém je navržen v těchto režimech:

 • Závada na jedné části systému nezpůsobí ztrátu bezpečnostní funkce systému
 • Závada na jedné části systému je odhalena řídícím systémem před nebo během dotazu jednotky na funkčnost
Systém

Periodické opakování selhání prvků systému může vyvolat poruchu bezpečnostních funkcí v intervalu mezi kontrolami systému.

Selhání bezpečnostních prvků je odhaleno při kontrole systému.

Pokud může dojít k poškození jednotky, bude bezpečnostní funkce podporována.

Poruchy jsou diagnostikovány na krátkou dobu, aby se zabránilo ztrátě bezpečnostních funkcí.

Popis systému

Potenciálně nebezpečné pohyby jsou řízeny bezpečnostním omezovačem. Periodické monitorování bezpečnostních funkcí je realizováno při příštím spuštění nebo během nového cyklu.

Selhání bezpečnostních prvků je diagnostikováno při další kontrole systému.

 •  Redundantní systém
 • Jakákoliv porucha nevede ke ztrátě bezpečnostních funkcí
 • Redundance vstupů
 • Ochrana proti zkratu na vstupu

Minimální požadavky

(EN 954-1)

 •  2 vstupy
 • 2 výstupy: jeden pro provoz, druhý pro signalizování stavu
 • Interakce cyklu (doporučeno)
 • Periodické monitorování stavu
 •  2 kanálový vstup
 • Redundantní obvod (vstup i výstup)
 • Zpětná vazba cyklu
 • Ochrana proti zkratu vstupu
 • Periodické monitorování stavu

 

Bezpečná vzdálenost

Při výběru vhodného modelu bezpečnostní závory je nejprve nutno stanovit výšku plochy, která bude chráněna a dále o jaký typ ochrany se bude jednat.

 

Vzorec pro výpočet bezpečné vzdálenosti:

K x T + C

K - Konstanta v mm/s

T - Celková doba odezvy bezpečnostní závory v "s"

C - Dodatečná vzdálenost v mm

Výsledná hodnota je vyjádřena v mm pro použití v Evropě (viz EN 999).

 

Rozlišení světelných závor

Rozlišení světelných závor je minimální velikost objektu, kterou musí bezpečnostní závora zachytit. Různé optické rozlišení umožňuje přizpůsobit ochranu různým částem těla, které se mohou nacházet v nebezpečné zóně.

  ochrana-prstu   ochrana-ruky   ochrana-koncetiny   ochrana-tela
   Ochrana prstu    Ochrana ruky     Ochrana končetiny      Ochrana těla

 

Pracovní rozsah

Pracovní rozsah je maximální vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem. Bezpečnostní závory mohou mít krátké i dlouhé vzdálenosti mezi přijímačem a vysílačem (velký nebo malý pracovní rozsah). Bezpečnostní závory z velkým rozsahem jsou určeny pro ochranu po obvodu hlídaného pásma. Možné je použití zrcátek, které rozšiřuje hlídanou plochu. Při použití zrcátek je však potřeba vzít v úvahu abcorbční faktor, který se pohybuje od 10 - 25%.

 

Použitelná výška

Použitelná výška je výška řízená bezpečnostní závorou. V případě, že je závora horizontální, uvádí tento parametr hloubku chráněné oblasti. 

bezp-zavora-info

 

 

1 - Celková výška
2 - Použitelná výška
3 - Rozlišení
4 - Pracovní rozsah

 

Doba odezvy

Doba odezvy je čas, který bezpečnostní závora stráví zasláním poplašného signálu po narušení chráněné oblasti. Doba odezvy optické závory závisí na její výšce a rozlišení. V níže uvedené tabulce jsou různé doby odezvy v závislosti na výšce a rozlišení. Všechny vícepaprskové bezpečnostní závory mají čas odezvy nižší nebo roven 50 ms. 

 

Použitelná výška Rozlišení
14 20 30 35 40 50
150 10,2 10,2 6,2 6,2 5,2 4,2
300 18,2 18,2 10,2 10,2 7,7 6,2
450 26,2 26,2 14,2 14,2 10,2 8,2
600 34,2 34,2 18,2 18,2 13,2 10,2
750 42,2 42,2 22,2 22,2 15,7 12,2
900 50,2 50,2 26,2 26,2 18,2 14,2
1050     30,2 30,2 21,2 16,2
1200     34,2 34,2 23,7 18,2
1350     38,2 38,2 26,2 20,2
1500     42,2 42,2 29,2 22,2

 

Rozsah produktů

Jak již bylo uvedeno, bezpečnostní závory mohou být v bezpečnostní kategorii 2 nebo 4. Naše společnost nabízí dvě řady produktů, a to základní a rozšířenou verzi.

Základní řada

Bezpečnostní závory základní řady mají integrované CPU s releovým výstupem 1A / 24Vcc nebo 0Vcc a na vyžádání spínací kontakt. Tyto optické závory jsou vybaveny funkcí automatického restartování.

 

Rozšířená řada

 Rozšířená řada bezpečnostních optických závor mají integrovaný ovládací panel s přístupem k relé (1A) s jedním spínacím a jedním rozpínacím kontaktem. Rozšířená řada optických závor má programovatelnou funkci resetu, který může být manuální, poloautomatický nebo automatický. Řídící jednotka závory se nachází přímo v jejím těle, na kterém je také alfanumerický displej, LED indikátory stavu (přerušení paprsku, blokování paprsku, kontrola funkčnosti...) a programovatelná tlačítka. Tato řada má integrovanou funkci blokování paprsků.

 

Režimy provozu

 Při manuálním restartu je aktivováno relé uvnitř optické závory pomocí externího tlačítka. Při poloautomatickém restartu se aktivuje relé uvnitř optické závory, když je optická závora zapnuta manuálně a je aktivován automatický restart po určitém množství cyklů (cyklický restart). Při automatickém restartu je relé aktivováno uvnitř optické závory automaticky bez nutnosti externích příkazů.

 

Funkce blokování / muting

Funkce blokování je dočasné automatické vypnutí ochranné funkce optické závory. Blokování je prováděno v souladu s pracovním cyklem zařízení. Tato funkce je nutná, pokud je v průběhu normálního automatického cyklu potřeba průnik některých částí zařízení nebo materiálu z / nebo do chráněné oblasti. Tato funkce není podporována v základní řadě produktů.

 

Funkce potlačení

Funkce potlačení umožňuje odebrání materiálu z chráněnné oblasti. K tomu může dojít z důvodu vybavení zastávky při přechodu materiálu přes chráněnou oblast. Tato funkce je dostupná pouze u modelů "T, L, I".

 

Funkce ignorování vybraných paprsků - Blanking

Funkce ignorování vybraných paprsků / blanking potlačuje činnost jednoho nebo více paprsků světelných závor. Jsou dva typy "blankingu", a to plovoucí a pevné clonění paprsků. Pevné clonění se používá v případech, kdy je v prostoru paprsků světelné závory objekt, který je pevně instalován a přerušoval by tak činnost světelné závory (např. pásové dopravníky apod.).

Plovoucí clonění se používá v případech, kdy je v prostoru paprsků světelné závory objekt (např. součást zařízení), který se pohybuje.

 

Monitorování externích zařízení (EDM)

Funkce monitorování externích zařízení (EDM) slouží ke kontrole stavu vnějších kontaktů a jističů, ke kterému je připojena optická závora. Čímž se zabrání tomu, že se systém zablokuje díky tomu, že nastala porucha jednoho nebo více kontaktů. Tato funkce není k dispozici u základních řad optických závor.

 bezpečnostní optické závory - popis

 

Řada Master & Slave

bezpečnostní závory Master & Slave

Tato funkce je použitelná u základní i rozšířené verze. Propojení je realizováno pomocí kabelů, které nepřesahují 30 cm. Toto řešení je vhodné, pokud je zapotřebí horizontální i vertikální ochrana prostoru.

 

Řada V

Optické závory řady V jsou bezpečnostní zařízení, které vytvářejí dvojrozměrný prostor pro ochranu těla v pracovní oblasti. Narušení chráněné oblasti včas zastaví stroj či zařízení. Všechny modely řad V patří do bezpečnostní kategorie 4. Tyto optické závory mají pracovní rozsah 0,1 - 3 m. Tyto modely jsou použitelné pro všechny systémy, paletizace, balení a balení obecně.

Níže uvedená tabulka zobrazuje různé kombinace ochrany.

Výška 1 paprsek 2 paprsky 3 paprsky 4 paprsky 5 paprsků
160 mm x        
300 mm   x      
450 mm   x x    
600 mm     x    
750 mm     x x x
900 mm     x x x
1050 mm     x x x
1200 mm     x x x
1350 mm     x x x
1500 mm       x x
1650 mm       x x
1800 mm       x x
1950 mm       x x

 

Technické parametry:

optické závory řady V

 •  Provozní režim: automatický
 • Napájení: 24 V DC +- 20 %
 • Výstup: 2 tranzistory PNP (OSSD) -24 Vcc IC Max 1 A DC 30 V
 • Absorpce: 0,4 A max.
 • Provozní teplota: -10 °C až +60 °C
 • Stupeň ochrany: IP 65
 • Doba odezvy: HTBV5 < 30 ms
 • Vstupy: blokování, potlačení paprsku, test a zpětná vazba
 • Výstupy: stav a řízení blokování
 • Čas blokování: 30" nebo 90", lze naprogramovat přímo na optické závoře
 • Dostupné konfigurace: TX, TI, LX, LI, I

 

Dostupné konfigurace:

Model T s protínajícími se paprsky

model-t-001

Model T s paralelními a sériovými paprsky

 model-t-002

Model L s protínajícími se paprsky

model-l-001

Model L s paralelními a sériovými paprsky

model-l-002

Verze I s 2 protínajícími se paprsky

model-i-001

Verze I s 4 protínajícími se paprsky

model-i-002

Verze I s 2 paralelními paprsky

model-i-003

Verze I s 4 paralelními paprsky

model-i-004

 

Řada M

Světelné závory řady M jsou bezpečnostní zařízení, které tvoří dvojrozměrný prostor pro ochranu těla při práci. Všechny modely z řad M jsou v bezpečnostní kategorii 2 a 4. Tyto bezpečnostní závory mají 3 různé pracovní rozsahy (0,1 - 6,0 m; 0,3 - 17,0 m; 4,0 - 60,0 m).

Níže uvedená tabulka zobrazuje různé kombinace ochrany.

Výška 1 paprsek 2 paprsky 3 paprsky 4 paprsky 5 paprsků
80 mm x        
300 mm   x      
450 mm   x x    
600 mm     x    
750 mm     x x x
900 mm     x x x
1050 mm     x x x
1200 mm     x x x
1350 mm     x x x
1500 mm       x x
1650 mm       x x
1800 mm       x x
1950 mm       x x

 • Provozní režim: automatický
 • Napájení: 24 V DC +- 20%
 • Absorpce: 0,4 A max
 • Provozní teplota: -10°C až +60°C
 • Stupeň ochrany: IP 65
 • Doba odezvy: HTBSM < 30 ms, HTBLM < 30 ms, HTBUM < 30 ms

 

Laserový zaměřovač:

laser-pointer

Modely řad M mohou být vybaveny laserovým zaměřovačem instalovaným na čele optické závory. Laser s červeným paprskem usnadňuje instalaci a zaměření optické závory. Tato funkce je na vyžádání.

 

Vlastnosti Základní řada Rozšířená řada Řada M Řada V
Integrované relé x      
Integrované relé s čistými kontakty   x x  
Tranzistorový PNP výstup       x
Automatický start x x x x
Poloautomatický start        
Manuální start        
Alfanumerický displej   x   x
Funkční tlačítka   x   x
Blokování / muting   x x x
Potlačení paprsku        
Optická synchronizace x x x x
Ignorování vybraných paprsků   x    
Zpětná vazba   x   x

 

Technické informace - Základní řada

Bezpečnostní kategorie 2

 • Pracovní rozsah: HTBR3: 0,1 - 5 m, HTBLR3: 0,3 - 17 m
 • Doba odezvy: > 30 ms
 • Výstup: 1 x NO, 24 Vcc, IC max 1 A / 30 V
 • Vstup: TEST
 • Napájení: +24 V DC +- 20%
 • Absorpce: 0,4 A max
 • Provozní teplota: -10°C až +60°C
 • Stupeň krytí: IP 65
 • Připojení: konektor M12
 • Restart: automatický

bp-tab-0001

 

Bezpečnostní kategorie 4

 • Pracovní rozsah: HTBR5: 0,1 - 5 m, HTBLR5: 0,3 - 17 m
 • Doba odezvy: > 30 ms
 • Výstup: 2 x NO, 24 Vcc, IC max 1 A / 30 V
 • Vstup: TEST
 • Napájení: +24 V DC +- 20%
 • Absorpce: 0,4 A max
 • Provozní teplota: -10°C až +60°C
 • Stupeň krytí: IP 65
 • Připojení: konektor M12
 • Restart: automatický

 

 bp-tab-0002

 

 

Technické informace - Rozšířená řada

Bezpečnostní kategorie 2

 • Pracovní rozsah: HTB3: 0,1 - 5 m, HTBL3: 0,3 - 17 m
 • Doba odezvy: > 30 ms
 • Výstup: 1 x relé, I max 1 A / 30 V
 • Vstup: TEST - RESTART - MUTING
 • Napájení: +24 V DC +- 20%
 • Absorpce: 0,4 A max
 • Provozní teplota: -10°C až +60°C
 • Stupeň krytí: IP 65
 • Restart: automatický, poloautomatický, manuální
 • Funkční tlačítka, alfanumerický displej

 

bp-tab-0003

 

 

Bezpečnostní kategorie 4

 • Pracovní rozsah: HTB5: 0,1 - 5 m, HTBL5: 0,3 - 17 m
 • Doba odezvy: > 30 ms
 • Výstup: 2 x relé, I max 1 A / 30 V
 • Vstup: TEST - RESTART - MUTING
 • Napájení: +24 V DC +- 20%
 • Absorpce: 0,4 A max
 • Provozní teplota: -10°C až +60°C
 • Stupeň krytí: IP 65
 • Restart: automatický, poloautomatický, manuální
 • Funkční tlačítka, Alfanumerický displej

 

bp-tab-0004

 

 

Technické informace - Vícepaprskové závory

Bezpečnostní kategorie 2

 • Pracovní rozsah: HTBSM3: 0,2 - 5 m
 • Doba odezvy: > 30 ms
 • Výstup: 1 x relé, I max 1 A / 30 V
 • Vstup: TEST - MUTING
 • Napájení: +24 V DC +- 20%
 • Absorpce: 0,4 A max
 • Provozní teplota: -10°C až +60°C
 • Stupeň krytí: IP 65
 • Restart: automatický

 

 bp-tab-0005

 

 Bezpečnostní kategorie 4

 • Pracovní rozsah: HTBSM5: 0,1 - 5 m
 • Doba odezvy: > 50 ms
 • Výstup: 2 x relé, I max 1 A / 30 V
 • Vstup: TEST - MUTING
 • Napájení: +24 V DC +- 20%
 • Absorpce: 0,4 A max
 • Provozní teplota: -10°C až +60°C
 • Stupeň krytí: IP 65
 • Restart: automatický

 

bp-tab-0006

 

 

Bezpečnostní kategorie 2

 • Pracovní rozsah: HTBS3: 0,1 - 5 m
 • Doba odezvy: > 50 ms
 • Výstup: 1 x relé, I max 1 A / 30 V, Zpětná vazba (EDM)
 • Vstup: TEST - MUTING
 • Napájení: +24 V DC +- 20%
 • Absorpce: 0,4 A max
 • Provozní teplota: -10°C až +60°C
 • Stupeň krytí: IP 65
 • Restart: automatický, poloautomatický, manuální
 • Alfanumerický displej, funkční tlačítka

 

bp-tab-0007

 

 

Bezpečnostní kategorie 4

 • Pracovní rozsah: HTBS5: 0,1 - 5 m
 • Doba odezvy: > 50 ms
 • Výstup: 2 x relé, I max 1 A / 30 V, Zpětná vazba (EDM)
 • Vstup: TEST - MUTING - RESTART
 • Napájení: +24 V DC +- 20%
 • Absorpce: 0,4 A max
 • Provozní teplota: -10°C až +60°C
 • Stupeň krytí: IP 65
 • Restart: automatický, poloautomatický, manuální
 • Alfanumerický displej, funkční tlačítka

 

 bp-tab-0008

 

 

Bezpečnostní kategorie 2

 • Pracovní rozsah: HTBLM3: 0,3 - 17 m
 • Doba odezvy: > 30 ms
 • Výstup: 1 x relé, I max 1 A / 30 V, Zpětná vazba (EDM)
 • Vstup: TEST - MUTING
 • Napájení: +24 V DC +- 20%
 • Absorpce: 0,4 A max
 • Provozní teplota: -10°C až +60°C
 • Stupeň krytí: IP 65
 • Restart: automatický

 

bp-tab-0009

 

 

Bezpečnostní kategorie 4

 • Pracovní rozsah: HTBLM5: 0,3 - 17 m
 • Doba odezvy: > 30 ms
 • Výstup: 2 x relé, I max 1 A / 30 V
 • Vstup: TEST - MUTING
 • Napájení: +24 V DC +- 20%
 • Absorpce: 0,4 A max
 • Provozní teplota: -10°C až +60°C
 • Stupeň krytí: IP 65
 • Restart: automatický

 

bp-tab-0010

 

Bezpečnostní kategorie 2

 • Pracovní rozsah: HTBUM3: 4 - 60 m
 • Doba odezvy: > 50 ms
 • Výstup: 1 x relé, I max 1 A / 30 V
 • Vstup: TEST - MUTING
 • Napájení: +24 V DC +- 20%
 • Absorpce: 0,4 A max
 • Provozní teplota: -10°C až +60°C
 • Stupeň krytí: IP 65
 • Restart: automatický

 

bp-tab-0011

 

Bezpečnostní kategorie 4

 • Pracovní rozsah: HTBUM5: 0,3 - 3,0 m
 • Doba odezvy: > 50 ms
 • Výstup: 2 x relé, I max 1 A / 30 V
 • Vstup: TEST - MUTING
 • Napájení: +24 V DC +- 20%
 • Absorpce: 0,4 A max
 • Provozní teplota: -10°C až +60°C
 • Stupeň krytí: IP 65
 • Restart: automatický

 

 bp-tab-0012

 

Bezpečnostní kategorie 4

 • Pracovní rozsah: HTBV5: 0,1 - 3,0 m
 • Doba odezvy: > 30 ms
 • Výstup: 2 x PNP, I max 1 A / 30 V, Zpětná vazba (EDM)
 • Vstup: TEST - MUTING - RESTART - POTLAČENÍ paprsku
 • Napájení: +24 V DC +- 20%
 • Absorpce: 0,4 A max
 • Provozní teplota: -10°C až +60°C
 • Stupeň krytí: IP 65
 • Restart: automatický, poloautomatický
 • Funkční tlačítka, alfanumerický displej

 

bp-tab-0013

 

Kontaktní formulář