• TEPROSTROJ.COM bannery nová série majáků 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery lankové a laserové senzory 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery ukosené ovládací boxy 874x245px ver.1.0

Produkty

Bezpečnostní oplocení strojů a pracovišť

Bezpečnostní předpisy a normy

Modulární hrazení bylo vyvinuto podle kritérií uvedených v následujících normách:

UNI EN 14120 Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné prvky – Obecné požadavky na navrhování a výrobu pevných i pohyblivých ochranných prvků
   
UNI EN ISO 12100-1 Bezpečnost strojních zařízení – Obecné zásady jejich navrhování – Posouzení a omezení rizik
   
UNI EN 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní prvky kontrolních systémů - Část 1: Obecné zásady jejich navrhování
   
CEI EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení – Elektroinstalace strojních zařízení - Část 1: Obecné požadavky
   
UNI EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti chránící horní I dolní končetiny před kontaktem s nebezpečnou zónou
   
UNI EN 349 Bezpečnost strojních zařízení – Minimální mezery bránící poškození částí lidského těla
   
DIRECTIVE 2006/42/CE Směrnice o strojních zařízeních
   
UNI EN 14119 Bezpečnost strojních zařízení – Zámkové mechanismy ochranných prvků – Zásady jejich navrhování a výběru

 

Referenční tabulka pro dolní končetiny

Omezení volného pohybu pod ochrannou konstrukcí

 

Omezení volného pohybu pod ochrannou konstrukcí

Nepravidelné otvory a přístup zezdola: Obdélníkový otvor >180mm a čtvercový nebo kruhový otvor >240mm umožňuje průchod celého těla.

Jsou použity následující symboly:

a.    referenční rovina
b.    kyčelní kloub
c.    ochranná konstrukce

 

Referenční tabulka pro dolní končetiny

 

Referenční tabulka pro horní končetiny

Omezení volného pohybu nad ochrannou konstrukcí

 

Zvednutí ruky

  • Pokud v nebezpečné zóně hrozí nízké riziko, její výška by měla být 2 500 mm nebo všší.
  • Pokud v nebezpečné zóně hrozí vysoké riziko, její výška by měla být 2 700 mm nebo vyšší.
Omezení volného pohybu nad ochrannou konstrukcí
 

Sáhnutí za ochrannou konstrukci

  1. výška nebezpečné zóny
  2. výška ochranné konstrukce
  3. vodorovná bezpečná vzdálenost od nebezpečné zóny
Omezení volného pohybu nad ochrannou konstrukcí

 

V následující tabulce (odpovídající vysokému riziku) nejsou uvedeny ochranné konstrukce nižší než 1000 mm, jelikož dostatečně neomezují volný pohyb těla.

Ochranné prvky nižší než 1400 mm by se neměly používat bez dalších bezpečnostních opatření.

Sníží-li se riziko, lze použít ochranné prvky o výšce 1000 mm nebo vyšší.

Bezpečná vzdálenost, která je v následující tabulce vyjádřena pomlčkou, má minimální hodnotu 200 mm, při použití mříže 32x67 s dráty ø3 nebo mříže 40x40 s dráty ø3 - ø4.

 

Referenční tabulka pro horní končetiny

 

 

Systémové příčky pro sklady palet

PŘÍČKA tvoří ochranu u zadní stěny regálů. Dle požadavků ji lze použít i jako zadní stěnu. Je navržena tak, aby zabránila pádu předmětů z polic, chránila pracovníky před úrazem a předcházela škodám na majetku.

Je dostatečně pevná, mříž i rámové profily lze rychle instalovat bez nutnosti svařování nebo speciálních postupů.
Příčka sestává z několika málo prvků a je tak vysoce flexibilní a hospodárná.

Systémová příčka je navržena tak, aby zkrátila dobu instalace – hliníkové příčky jsou kotevními úchyty připevněny k rámu a do nich se uchycuje výplňová mříž.

Naši technici navrhnou optimální řešení pro každý projekt dle požadavků zákazníka.

Systémové příčky pro sklady palet

 

Systémové příčky pro sklady palet Systémové příčky pro sklady palet Systémové příčky pro sklady palet

 

Spojovací sada

Spojovací sada umožňuje využít celou délku hliníkového profilu, případné zkrácení se provádí jen u koncového profilu, čímž se minimalizuje odpad.

Panely se snadno a rychle spojují pomocí galvanizovaných úchytů, které zajišťují dobrou stabilitu konstrukce.

K připojení každého panelu doporučujeme použít 4 spojovací kusy. (Součástí sady jsou upínací kleště.)

Systémové příčky pro sklady palet
Systémové příčky pro sklady palet

 

Systémové příčky pro sklady palet

 

 

Systém Novall

Bezpečnostní systém Novall byl vytvořen jako levné, snadno instalovatelné a variabilní řešení pro každého, kdo potřebuje ohradit nebezpečné prostory. Díky speciálním rychlospojkám (splňujícím platné předpisy) na panelech a sloupcích se zkracuje doba nutná k instalaci. Systém Novall - bezpečnostní oplocení strojů

 

 

Levný

Pořizovací náklady jsou nižší než u většiny hliníkových systémů, které jsou v současnosti dostupné na trhu.

Systém Novall - bezpečnostní oplocení strojů 

Rychlá instalace

Systém rychlospojek zjednodušuje montáž a zkracuje dobu instalace. Rozteč panelů může být až 3000 mm, čímž se sníží počet sloupků. Rychlejší montáž platí i pro speciální panely.

Estetický

Nadčasová elegance a kompletní konstrukce: hliník nerezaví a neoxiduje.

Variabilní

Tento hliníkový systém má velkou výhodu – lze jej upravovat za pomoci méně nástrojů, než je obvykle zapotřebí.

 

Systém Novall - bezpečnostní oplocení strojů

Mříž 40x40 s dráty ø4 mm
Mezera nad podl. 150 mm

 

Rozměry panelů

 

Systém Novall - bezpečnostní oplocení strojů

 

Rozměry sloupků

 

Systém Novall - bezpečnostní oplocení strojů

 

Systém Novall - bezpečnostní oplocení strojů

 

 

Ochranná zábradlí a zástěny

Mají nejrůznější využití, od vymezení chodníků ve firmách až po ochranu před pádem na plošinách a zařízeních s pochozí střechou.

Vytvořili jsme modulární zábradlí, které se rychle instaluje, je dostatečně pevné a lze jej snadno přizpůsobit vašemu průmyslovému provozu.
Standardní délka zábradlí je 1000 nebo 1500 mm, výška od podlahy je 1100 mm.

Stejné díly lze použít pro rovná i rohová zábradlí.
Zábradlí tvoří sloupky s patkou nebo bez patky, vodorovné profily, nožní zábrana a kotevní úchyty.

Ochranná zábradlí a zástěny

 

Ochranná zábradlí a zástěny

 

Ochranná zábradlí a zástěny

 

Ochranná zábradlí a zástěny Ochranná zábradlí a zástěny

 

Ochranná zábradlí a zástěny Ochranná zábradlí a zástěny
Ochranná zábradlí a zástěny Ochranná zábradlí a zástěny

 

 

Zvukotěsné kabiny

Na základě požadavků zákazníka jsme schopni dodat zvukotěsné kabiny, pokud to nenaruší jejich bezpečnost a funkčnost. Naší silnou stránkou je realizace řešení na klíč umožňujících kontrolovat a zvukově izolovat provozovaná zařízení. Kabiny chrání obsluhu před hlukem a odletujícími šponami během provozu zařízení. Díly použité konstrukci kabiny splňují nejpřísnější kritéria týkající se zvukotěsnosti / absorpce hluku, mechanické odolnosti a minimalizace dopadů na životní prostředí. Kabiny mohou být osazeny dveřmi s ručním nebo pneumatickým otevíráním a kukátky nebo kontrolními okénky. Kovové části dveří a oken jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku. Zvukotěsné kabiny pro oplocení strojů

 

Zvukotěsné kabiny pro oplocení strojů

Naše technické oddělení je schopno doporučit zákazníkovi nejvhodnější řešení
podle druhu hluku a skutečné hladiny dB. Naše zvukotěsné panely jsou tvořeny vnější konstrukcí z galvanizované oceli opatřené nátěrem a perforovanou vnitřní přepážkou. Zvukotěsnosti je docíleno použitím izolační vrstvy z minerálních vláken o vysoké hustotě.

Tento systém zaručuje vysokou úroveň zvukotěsnosti. Všechny panely mají rozteč 1000 mm a tloušťku 50, 80 a 100 mm. Údaje o zvukotěsnosti byly měřeny ve výšce 1 m a vzdálenosti 1 m od stěny, při zcela zavřených dveřích. Údaje pro různé tloušťky panelů:

50 mm = 24 dB (A) Leq 80 mm = 29 dB (A) Leq 100 mm = 31 dB (A) Leq

  Zvukotěsné kabiny pro oplocení strojů
Zvukotěsné kabiny pro oplocení strojů Zvukotěsné kabiny pro oplocení strojů

 

 

Kontaktní formulář