• TEPROSTROJ.COM bannery nová série majáků 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery lankové a laserové senzory 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery ukosené ovládací boxy 874x245px ver.1.0

Produkty

Senzory vířivých proudů

Vzdálenost, polohu nebo změnu polohy elektricky vodivého materiálu lze detekovat bezdotykově a bez opotřebení pomocí snímače vířivých proudů. Vysokofrekvenční střídavý proud napájí cívku v hlavě snímače. Výsledné elektromagnetické pole indukuje vířivý proud v měřeném materiálu, kolmém na excitační pole. Výsledná změna AC odporu cívky je přímo úměrná vzdálenosti senzoru od cílového materiálu.

Senzor vířivých proudů WST

Rozsah 0...4 mm
Linearita max. ±1 %
Rozlišení max. 0,4 µm
Výstup 0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA
Frekvence 5 / 20 / 50 kHz
Stupeň krytí senzor IP65, konektor IP44 / volitelně IP65
Provozní teplota -20...+125 °C
Ke stažení
Data sheet
Instalační postup
Senzor vířivých proudů WST

Senzor vířivých proudů EZ1000

Rozsah 0.5...4.5 mm
Linearita max. ±0.025 mm
Výstup -2...-18 V
Frekvence 20 kHz
Stupeň krytí IP67
Provozní teplota -35...+180 °C
Ke stažení
Data sheet
Senzor vířivých proudů EZ1000
Kontaktní formulář