• TEPROSTROJ.COM bannery nová série majáků 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery lankové a laserové senzory 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery ukosené ovládací boxy 874x245px ver.1.0

Produkty

Ventilace a klimatizace pro rozvaděče obecně

Teplota a vlhkost v rozvaděčových skříních
Elektronická zařízení uvnitř rozvaděčových skříní produkují teplo, které se uvnitř rozvaděče shromažďuje. Přidáme-li vlhkost, je snazší pochopit důležitost vnitřního systému regulace teploty v rozvaděčových skříních. Provozní teplota a vlhkost jsou dva faktory, které velkou mírou ovlivňují životnost všech součástí, které se nacházejí v rozvaděčové skříni, teplem a vlhkostí totiž dochází k rychlému opotřebování komponentů a tím se snižuje spolehlivost, která je v průmyslu klíčová.
Chlazení nuceným větráním
Toto chlazení prostřednictvím ventilátoru umožňuje rychle a efektivně odvádět teplo z vnitřku rozvaděčových skříní. Součástí tohoto systému ventilace je ventilátor složený z filtru, vstupní (přívodní) mřížkou ventilátoru v kombinaci s mřížkou výpustě vzduchu. Jedná se o velmi jednoduché a ekonomické snížení teploty uvnitř rozvaděče. Ventilátor se instaluje ve spodní části rozvaděčové skříně, horký vzduch je vypouštěn vrchní mřížkou výpustě.
Chlazení nuceným odvětráním
Tato možnost chlazení je vhodná, pokud není z konstrukčního hlediska možné použít předchozí variantu nebo se v rozvaděčové skříni vytváří příliš mnoho tepla a k jejímu ochlazení je zapotřebí větrání s vyšším výkonem, tedy s vyšším průtokem vzduchu. Hlavní součástí je střešní extraktor, který odsává z prostoru rozvaděče teplý vzduch ven. Jak již bylo uvedeno, tato metoda je velmi účinná díky vysokému průtoku vzduchu střešním extraktorem.
Klimatizace pro rozvaděče
Jestliže není vhodné použít pro chlazení rozvaděčové skříně vzduch z místnosti, ve které se rozvaděč nachází, použijeme pro chlazení rozvaděče klimatizaci. Důvodem nevhodnosti může být např. příliš horký vzduch v místnosti, tím je vyloučeno, aby byl použit pro chlazení.
Výměníky vzduch - voda
Další možností jsou výměníky vzduch – voda, splňující vysoké požadavky pro udržování vhodné teploty v rozvaděčových skříních. Součástí výměníku jsou vnitřní okruhy vody v rozvaděči. Jejich nasazení je vhodné v prostředí, které vyžaduje vysoký stupeň elektrického krytí (IP). Vhodné jsou pro prostředí s přítomností vodních trysek, vodivým prachem…
Někdy je lepší ohřívat
Použití ohřívače zabraňuje kondenzaci uvnitř rozvaděče. Ohřívač dodává minimální teplo potřebné pro zabránění kondenzace. Použití Antikondenzačních ohřívačů podporuje správnou funkci všech součástek uvnitř rozvaděče.

Teplota a vlhkost v rozvaděčových skříních

Elektronická zařízení uvnitř rozvaděčových skříní produkují teplo, které se uvnitř rozvaděče shromažďuje. Přidáme-li vlhkost, je snazší pochopit důležitost vnitřního systému regulace teploty v rozvaděčových skříních. Provozní teplota a vlhkost jsou dva faktory, které velkou mírou ovlivňují životnost všech součástí, které se nacházejí v rozvaděčové skříni, teplem a vlhkostí totiž dochází k rychlému opotřebování komponentů a tím se snižuje spolehlivost, která je v průmyslu klíčová.

Chlazení nuceným větráním

Toto chlazení prostřednictvím ventilátoru umožňuje rychle a efektivně odvádět teplo z vnitřku rozvaděčových skříní. Součástí tohoto systému ventilace je ventilátor složený z filtru, vstupní (přívodní) mřížkou ventilátoru v kombinaci s mřížkou výpustě vzduchu. Jedná se o velmi jednoduché a ekonomické snížení teploty uvnitř rozvaděče. Ventilátor se instaluje ve spodní části rozvaděčové skříně, horký vzduch je vypouštěn vrchní mřížkou výpustě.
nucene-vetrani nucene-vetrani-2

Chlazení nuceným odvětráním

Tato možnost chlazení je vhodná, pokud není z konstrukčního hlediska možné použít předchozí variantu nebo se v rozvaděčové skříni vytváří příliš mnoho tepla a k jejímu ochlazení je zapotřebí větrání s vyšším výkonem, tedy s vyšším průtokem vzduchu. Hlavní součástí je střešní extraktor, který odsává z prostoru rozvaděče teplý vzduch ven. Jak již bylo uvedeno, tato metoda je velmi účinná díky vysokému průtoku vzduchu střešním extraktorem.
nucene-odvetrani nucene-odvetrani-2

Klimatizace pro rozvaděče

Jestliže není vhodné použít pro chlazení rozvaděčové skříně vzduch z místnosti, ve které se rozvaděč nachází, použijeme pro chlazení rozvaděče klimatizaci. Důvodem nevhodnosti může být např. příliš horký vzduch v místnosti, tím je vyloučeno, aby byl použit pro chlazení.
klimatizace-pro-rozvadece klimatizace-pro-rozvadece-2

Výměníky vzduch - voda

Další možností jsou výměníky vzduch – voda, splňující vysoké požadavky pro udržování vhodné teploty v rozvaděčových skříních. Součástí výměníku jsou vnitřní okruhy vody v rozvaděči. Jejich nasazení je vhodné v prostředí, které vyžaduje vysoký stupeň elektrického krytí (IP). Vhodné jsou pro prostředí s přítomností vodních trysek, vodivým prachem…
vymeniky vymeniky-2

Někdy je lepší ohřívat

Použití ohřívače zabraňuje kondenzaci uvnitř rozvaděče. Ohřívač dodává minimální teplo potřebné pro zabránění kondenzace v rozvaděči. Použití Antikondenzačních ohřívačů podporuje správnou funkci všech součástek uvnitř rozvaděče.
kondenzace kondenzace-2
Kontaktní formulář