Bezpečnost strojů a zařízení

bezpečnost strojů a zařízeníNebezpečné zóny ve výrobních odvětvích musí splňovat odpovídající bezpečnostní normy a nařízení, které chrání operátory strojů a další pracovníky před nebezpečím a úrazem. Produkty firmy MAYSER již mají na trhu své místo a plní funkci odpovídající ochrany pracovníků.

Bezpečnostní komponenty firmy MAYSER splňují veškeré požadavky norem a zákona o bezpečnosti práce. Odpovídají bezpečnostní kategorii 3 nebo 4 podle EN 954.  Jednoduchý princip dotykových senzorů zabezpečuje spolehlivou funkci s vysokou frekvencí použití i ve velmi prašném, vlhkém nebo chemicky namáhaném prostředí. To se světelných závorách nebo laserových scannerech říct nedá.

Spínací lišty – prevence v oblastech nebezpečí úrazu sevřením

Oblast použití spínacích lišt je široká. Od zvedacích plošin přes automatické kryty strojů až po posuvné regály a vratové systémy. Spínací lišty MAYSER chrání člověka před nebezpečnými automatickými pohyby strojů a zařízení. Spínací lišty mohou být upravovány a dodávány v potřebných tvarech a délkách i bez tzv. mrtvých zón. MAYSER vyrábí několik druhů bezpečnostních lišt: SL/W odporové lišty, SL/BK průběžné lišty, SL/NC rozpínací lišty a OSL optické lišty.

Spínací rohože – sektorové zabezpečení rizikových zón

Spínací rohože jsou plošná ochranná zařízení, která se skládají ze senzoru (vysílače signálu) a zařízení pro jeho zpracování (bezpečnostního relé). Poskytují optimální ochranu pro robotizovaná pracoviště a plošně zabezpečují různá pohyblivá zařízení. Na základě dané situace a potřebných požadavků je možno prožít různé povrchy a upínací profily. Kromě standardních rozměrů je možné rohože upravit přesně podle požadavků zákazníka.

Safety Bumpers

Bezpečnostní nárazníky k zajištění automatických transportních vozíků a pohybových systémů.

Bezpečnostní nárazníky MAYSER jsou ochranná zařízení, která se skládají z vysílače signálu (senzoru), zpracovávání signálu a vyhodnocovacího zařízení. Narazí-li například robot s integrovaným nárazníkem na překážku, vypne se ihned pohon zařízení. Jsou vyrobeny z potaženého polyuretanové pěny, přičemž potahový materiál může být zvolen na základě potřební odolnosti vůči vnějším mechanickým či chemickým vlivům.

Vyhodnocování přístroje (bezpečnostní relé)

Pro všechny bezpečnostní systémy a pro každou bezpečnostní kategorii.

Spínací přístroje jsou důležitou součástí bezpečnostních systémů MAYSER. Přístroje se používají pro různé bezpečnostní spínací funkce kategorie 3 podle EN 954-1 pro senzory. Přídavně jsou integrované bezpečnostní okruhy kategorie 4 podle EN 954-1 pro tlačítka nouzového vypínaní. Přístroje jsou spojovacím prvkem mezi senzorem a řízením stroje. Zpracovávají signály a řeší vypnutí nebezpečného pohyblivého zařízení.

 

bezpečnost strojů a zařízení - článek

Kontaktní formulář