• la6
  • cwk
  • teprostroj klimatizace

Produkty

Semafor série MRG

Ultra svítivé LED

Bezpečnost – vícenásobný elektrický obvod Jištěné extra nízké napětí – úspora energie Ověřená vysoká spolehlivost Kvalitní a robustní provedení Jednoduchá montáž bez potřeby dalších montážních prvků IP68

01 02
03

04

05 06

07

08

09

10 11

Zapojení svorek

12

89/336/EEC (CENELEC – EN 50082-1)

EMC imunita: světlo průmyslové

89/336/EEC (CENELEC – EN 50081)

Emise: vyhovující

73/23/EEC

Extra nízké napětí

Stupeň krytí

IP680 – IEC 60529, EN 60 529

Komponenty přední strany plně zality

IP400

Zadní strana

202/96/EC

14

Technická podpora

Ke stažení PDF.

Kontaktní formulář